Menu Close

Жарандык коом өкүлдөрүнүн жана медиасектордун биргелешкен кайрылуусу

Жарандык активисттер, коомдук уюмдар, блогерлер, журналисттер учурдагы бийликти колдогон топтор тарабынан такай кол салууларга дуушар болуп келүүдө. Жарандык коом уюмдары жана жарандар өз укуктарын жана эркиндигин коргогондугу үчүн коркунучка кабыл болуп, куугунтукка алынууда.

Учурдагы бийликтин бул түрдөгү иштерге көзкөрүнөө жол берүүсүндө өлкөбүздөгү жогорку укукту жана Кыргыз Республикасынын учурдагы Конституциясын коргондордун баарын уяткарып, жемелөө боюнча кампания кучак жайды.  

Бийликтин ачык билдирүүлөрү Кыргызстан жарандарын өзүнчө саясатчыларга жана алардын идеяларына карата ишеним белгилери боюнча бөлүп жатат. Өз аракеттери менен бийлик түрдүү адам топторун саясий көз караштары боюнча бөлүп, кагылыштырып жатат. Бүгүнкү күнү саясатчылар бийликти колунда кармап калып, президенттик шайлоодо жеңишке ээ болуу максатында коомду өз жактоочуларына жана каршылаштарына бөлүп жатышат. 

Эч бир саясий максат жарандардын коопсуздук укуктарын, сөз жана пикир эркиндигин, көз караштар плюразминин бузууда актануу себеби болбос. Бийлик мыйзамдардын, жарандардын укуктары менен эркиндигинин бузулуп жаткандыгын кубаттоо аракетин токтотуусу керек. КРнын мыйзамдарына ылайык, жарандык активисттерге, блогерлерге жана журналисттерге карата орун алган кол салуулардын калыс иликтөөсүн баштоого чакырабыз.

Бийлик коомду ишенимдүү жана ишенимсиз деп бөлүүсүн токтотсун. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык президент Кыргызстан элинин биримдигин чагылдырып келет. Мамлекеттин болочок башчысы өзүнүн кууш чөйрөдөгү тарапташтарынын эмес, бардык кыргызстандыктардын президенти болушу керек. Өз аракеттеринде жогорку укук, жарандар укуктары жана эркиндиги, мамлекеттин динден тышкары болуусун, жеке мүлктү коргоо принциптерине таянып, аларды сыйлаган саясий ишкер гана Кыргызстанды башкарууга укуктуу.

Пикириңерди билдиргиле

Your email address will not be published. Required fields are marked *