Menu Close

Өмүрдүн баасы

Эмне үчүн Кыргызстанда даарылардын баасы кымбат?

“Бул материал “Сорос-Кыргызстан” фондусунун колдоосу менен “Журналисттик иликтөөлөр фонду” КФ ишке ашырып келген “КРде иликтөө журналистикасын өнүктүрүү” долбоорунун алкагында даярдалды. Материалда айтылган пикирлер “Сорос-Кыргызстан” фондусунун жана “Журналисттик иликтөөлөр фонду” КФнын көз карашына туура келбеши мүмкүн”.

Пикириңерди билдиргиле

Your email address will not be published. Required fields are marked *