Menu Close

ОШ ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ЖУРНАЛИСТТЕРИ АРАСЫНДА ИЛИКТӨӨ ДОЛБООРЛОРУН ИШКЕ АШЫРУУ ҮЧҮН ЫКЧАМ БЕРИЛҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН КОНКУРСУ

 

“Журналисттик иликтөөлөр фонду” КФ “Сорос-Кыргызстан” Фондунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан “Аймактарда иликтөө журналистикасын өнүктүрүү жана күчтөндүрүү”” долбоорунун алкагында Ош жана Баткен облустарынын журналисттери арасында иликтөө долбоорлорун ишке ашыруу учун ыкчам берилуучу гранттардын конкурсун жарыялайт.

Фонд чукул кароону жана ылдам таасир кылууну талап кылган өтүнмөлөрдүн тез арада карала турганын маалымдайт. Ыкчам гранттарга берилген өтүнмөлөр оперативдүү турдө каралат жана талапкерлер болжолу менен бир жуманын ичинде жооп ала алышат.

Иликтөө долбоорлору журналисттик иликтөөнүн мыйзамдуу ыкмаларын жана инструменттерин колдонуу менен Баткен облусундагы конкреттүү жана актуалдуу социалдык, экономикалык жана укуктук көйгөйлөрдүн маңызын ачып берүүгө багытталышы керек.

Иликтөө долбоорлору үчүн приоритеттүү деп саналган темалар:

 • таза суу менен камсыздоо;
 • сугат сууну пайдалануу;
 • муниципалдык жерлерди бөлүштүрүү;
 • чектеш аймактардагы аткезчилик жана соода мамилелери;
 • облустагы инфрастуктураны өнүктүрүү көйгөйлөрү, мыйзамсыз курулуштар;
 • тышкы жардамдардын бөлүштүрүлүшүнө көз салуу;
 • инфраструктуралык долбоордогу, билим берүү жана саламаттыкты сактоо системасындагы, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар жана тендерлердеги коррупциялык фактылары;
 • коомдун аялуу топтору үчүн медициналык тейлөөнүн жана дары каражаттарынын жеткиликтүүлүгү;
 • адам укуктары;
 • тоо-кен иштетүү тармагы;
 • экология жана айлана чөйрөнү коргоо;
 • гендердик маселелер жана башкалар.

Конкурска катышууга жөнөтүлгөн кайрылуулар тандоо комиссиясы тарабынан төмөнкү критерийлер боюнча бааланат:

 1. Журналисттик иликтөө темасынын актуалдуулугу жана анын негиздүүлүгү;
 2. Гипотезанын болушу;
 3. Коомдук кызыкчылыктын болушу;
 4. Иликтөөнүн жыйынтыгынын мааниси жана анын мүмкүн болуучу кесепеттери;
 5. Арыз ээсинин журналисттик иликтөөнүн ишин билүүсү;
 6. Долбоордун бюджетинин реалдуулугу жана негизделиши;
 7. Иликтөө долбоорун ишке ашыруунун натыйжалары боюнча материалды илгерилетүү боюнча деталдуу пландын болушу.

Чакан гранттарды ишке ашыруунун этаптары:

1. Консультациялык жолугушуу: тандалып алынган авторлорду иликтөө долбоорун жүргүзүүнүн шарттары жана процедурасы, отчеттуулук боюнча маалымдоо;

2.Тандалып алынган арыз берүүчүлөр менен келишимге кол коюу жана каржылоо

Эгерде өтүнмө колдоого алынса:

а) Юридикалык жактар менен келишим  түзүлөт жана ошол келишимдин негизинде иликтөө үчүн төлөм жүргүзүлөт. Бардык салык түрлөрүн жана социалдык төлөмдөрдү грант алуучу төлөйт; 

б) Жеке жактар менен кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзүлөт. Киреше салыгын жана социалдык төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча милдеттемени грант берүүчү – “Журналисттик иликтөөлөр фонду” КФ өзүнө алат. Ошол эле учурда, Фонд грант алуучунун грант суммасынан тиешелүү салыктарды кармап калат.

“Журналисттик иликтөөлөр фонду” КФ грант алуучулар менен альтернативдик варианттагы келишимдерди түзүүгө укуктуу. 

Грант эки траншта берилет. Биринчи транш  бул жалпы гранттын 50% суммасына тете алдын ала төлөм. Калган 50% экинчи транш иликтөө толук жана ийгиликтүү аяктап, ал бекитилип жана отчеттор тапшырылган соң төлөнөт.

3.Иликтөө долбоорлоруна менторлук колдоо көрсөтүү

Тандалып алынган ар бир долбоорго тажрыйбалуу журналист жана медиа эксперттер арасынан ментор бекитилет.  Менторлор грант алуучуларга төмөнкү жардамдарды көрсөтөт:

 • Иликтөө долбоорун ишке ашырууга керектүү болгон консультативдик жана башка колдоо;
 • Иликтөө жүргүзүү маалында жана материалды даярдоодо иштин сапаттуу жүрүшүн маал-маалы менен көзөмөлдөп туруу.
 • Иликтөөнүн планын түзүүгө, иликтөө жүргүзүүнүн методикасын жана болочок медиа продуктунун форматын аныктоого, иликтөөнүн гипотезасын курууга жана иликтөөгө керектүү ресурстардын тизмесин түзүүгө көмөктөшүү; 

4.Редакциялык фактчекинг

Журналисттик иликтөө жүргүзүүдө маалыматтардагы катачылык жана ага жетиштүү көңүл бурбагандыктын кесепети опурталдуу болот. Журналисттик иликтөөдөгү каталарды таап жана аларды жокко чыгаруу үчүн фактыларды текшере турган фактчекер тартылат.

Фактчекер:

 • Жүргүзүлүп жаткан иликтөөдөгү сандарды жана статистикалык маалыматтарды, башка булактардан алынган цитата же публикацияларды текшерет; 
 • долбоорду ишке ашырууда консультативдик колдоо көрсөтөт.

Фактчекингдин жыйынтыгы менен грант алуучуга берилген сунуш жана оңдоп-түзөтүүлөр сөзсүз аткарылышы керек.

5.Укуктук экспертиза

Иликтөөнүн жыйынтыгы менен даярдалган материалдарды соттук териштирүүлөрдөн коргоо үчүн даяр материалдар юрист тарабынан юридикалык коопсуздук жана укуктук тобокелдиктер боюнча бааланат. Укуктук экспертизанын жыйынтыгы менен грант алуучуга юридикалык тыянак жөнөтүлөт. Анда көрсөтүлгөн негизги жыйынтык жана сунуштарды грант алуучу сөзсүз эске алышы керек. 

6. Иликтөө долбоорун жыйынтыктап баалоо

Иликтөө долбоорлорун ишке ашыруунун жыйынтыгы менен даярдалган ментор тарабынан журналисттик иликтөөнүн стандарттарына жана иликтөө долбоорунун  аткаруучусунун алдын ала жарыялаган критерийлерине туура келе турганы бааланат. Баалоонун жыйынтыгы менен ментор материалды толуктап иштеп чыгуу үчүн авторго кайтарышы мүмкүн жана грант алуучу аны аткарууга милдеттүү. Ментор материалды грант берүүчүгө сунуштоонун алдында баалайт жана бекитет, андан соң аны социалдык тармактарда жана медиада жайылтууга көмөктөшөт. Эгер иликтөө максатына жетпей калса анда грант берүүчү гранттын  калган 50%ын төлөбөй койгонго акылуу жана 1-транштын суммасын толугу менен кайтарып берүүнү талап кылууга укуктуу.

7. Отчеттуулук

Грант алуучу иликтөө долбоорун ишке ашыруунун жыйынтыгы менен Грант берүүчү иштеп чыккан форманын негизинде отчет тапшырат.

8. 2-траншты каржылоо

9. Даяр материалды жарыялоо жана медиада жайылтуу

 

Ким катыша алат?

Конкурска Ош жана Баткен облустарынын журналисттик иликтөө менен алектенген баардык ЖМКнын түрүндөгү журналисттер катыша алат.

Гранттын көлөмү

Кайрылуулар 80 000 сомдон ашпай турган суммада болушу шарт.  Бул каражат журналисттик иликтөөгө керектүү чыгашаларга багытталат (гонорар, айлык акы, жол кире, документ чогултуу, жабдыктарды ижарага алуу, материалды которуу ж.б.)

Иликтөө долбоорлорун ишке ашыруу мөөнөтү

Иликтөө долбоорлорунун алкагындагы материалдар 3 айдын ичинде (май-июнь-июль, 2021-жыл) даярдалышы керек. Бул мөөнөткө фактчекинг, материалдын ментор тарабынан бааланышы, юридикалык экспертиза жана сунуштардын негизинде материалды кайра иштеп чыгуу камтылаарын эске алуу керек. Иликтөө долбоорлору 2021-жылдын  15-августуна чейин толук аякташы керек.

Конкурска кайрылуулар кыргыз жана орус тилинде кабыл алынат. Соңку материалдар каалаган форматта болушу мүмкүн (электрондук, телерадиоберүүлөр үчүн же басма ММКлар үчүн). 

Сынакка катышуу үчүн өтүнмө жана бюджеттин формасын толтуруу керек. Документтерди бул жерден  жүктөп алса болот ӨТҮНМӨНҮН ФОРМАСЫ   БЮДЖЕТ

Конкурстун мөөнөтү 

Толтурулган өтүнмө жана бюджет grant@jif.kg электрондук дареги боюнча 2021-жылдын 30-майына чейин кабыл алынат.

Баардык суроолор боюнча долбоордун координатору Гүлмира Эсенгелдиевага 0700 777-856 телефону, же g.esengeldieva@gmail.com эл. дареги аркылуу кайрылсаңыздар болот.

Пикириңерди билдиргиле

Your email address will not be published. Required fields are marked *